Technika grzewcza i sanitarna

Zajmujemy się:
- dostarczaniem i montażem kotłów (wiszących, stojących, gazowych, olejowych, stałopalnych);
- dostarczaniem i montażem kolektorów słonecznych, pomp ciepła:
- dostarczaniem i montażem instalacji C.O. i grzejników wraz z osprzętem (zawory, głowice itp.);
- dostarczaniem i montażem urządzeń peryferyjnych, stacje uzdatniania wody, podgrzewacze;
- montażem i obsługą instalacji C.O. (rury, złady glikolowe, pompy, mieszacze, filtry, rozdzielacze, zawory, manometry) ;
- instalacje ogrzewania podłogowego;
- montażem i uruchamianiem innych urządzeń grzewczych;
- instalacje wodne;
- instalacje kanalizacyjne;
- instalacje nawadniające;
- instalacje gazowe: zewnętrzne i wewnętrzne;
- montaż przydomowych zbiorników gazowych;
- sprzedaż i instalacja klimatyzacji;

Dobór urządzeń i instalacji
Montaż
Opieka techniczna
Modernizacje i przebudowa istniejących instalacji